6

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējai dienai (Precīzs laiks nolikumā).

Ja vēlaties maksāt sacensību norises dienā, reģistrējieties sacensību vietā. Reģistrācija uz vietas atvērta vienu stundu pirms sacensību sākuma.

Aktuālās sacensības:

1. "S!-Slēpo 2019" - distanču slēpošanas treniņsacensību seriāls

2. "S!-Fischer ziemas skolēnu čempionāts 2019"

3. "Siguldas kauss 2019" kalnu slēpošanā un snovbordā

Novēlam veiksmīgus startus!