Izsoles

SIA “Siguldas Sporta serviss” kustamās mantas – Sniega ražošanas pūtēju izsole

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu - Techno Alpin M18 Premium sniega ražošanas pūtējus (2 gabali), iekārtas izgatavotas 2007. un 2006. gadā Itālijas firmā „Techno Alpin A.G. un fiziski atrodas Siguldas Pilsētas trasē, Peldu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā.

Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815. Pretendentam iesniedzamie documenti noteikti Izsoles noteikumu III.daļas 3 un 4. punktā. Pieteikumus iesniegt no 2017. gada 17.novembra līdz 2017.gada 5. decembrim (ieskaitot) pieņemšanas laikos Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, tālrunis uzziņām 29135813.

Kustamās mantas nosacītā sākumcena ir 13600,00 EUR, nodrošinājums 1360,00 EUR, dalības maksa 25,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2017.gada 6.decembrī Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsoles noteikumi


 

x

Nosūtīt ziņu