Par mums

Lai kas jūs būtu un kādi mērķi jūs vadītu – aktīvi atpūsties, atrast savu sporta veidu, attīstīt prasmes, pilnveidot esošās, sasniegt rezultātus, pavadīt laiku ar ģimeni svaigā gaisā, trenēties, sportiski ballēties ar draugiem vai kolēģiem, vai arī atbalstīt sportu un sportistus – mēs esam, lai palīdzētu realizēt jūsu sportisko garu.

Mēs rūpējamies par to, lai šajā vidē kvalitatīvs ir gan segums zem kājām, gan inventārs blakus, gan speciālistu – treneru un instruktoru – palīdzība. Lai jebkurā vecumā un jebkurā gadalaikā jums būtu vieta, kur daudzveidīgi sportot, atpūsties un sasniegt nospraustos mērķus.

MĒS RADĀM SPORTISKU SIGULDU!

1.par_mums.jpg (389,61 KB)

Sabiedrība "Siguldas Sporta serviss"

SIA “Siguldas Sporta serviss” ir Siguldas novada domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina darbību pilsētas sporta un atpūtas infrastruktūrā. Patlaban apsaimnieko Siguldas Pilsētas trasi (slēpošanas kalns), Fisher slēpošanas centru (saldēta distanču trase) un Siguldas Sporta centru. Sabiedrības mērķis ir veidot pilnvērtīgu sporta un aktīvās atpūtas vidi, kas ir atvērta Siguldas iedzīvotājiem un viesiem.

Sabiedrības pamatdarbība ir sporta bāžu infrastruktūras apsaimniekošana un attīstība atbilstoši Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēm, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem, atbilstoši sabiedrības statūtiem, kur kā galvenie mērķi ir izvirzīti:

  • ziemas sporta veidu – kalnu slēpošanas, snovborda un distanču slēpošanas attīstība Siguldas novadā;
  • sporta, atpūtas un aktīva dzīvesveida infrastruktūras un pakalpojumu attīstība;
  • sporta sacensību un citu pasākumu organizēšana.

Siguldas Pilsētas trase ir kalnu slēpošanas trase - Latvijas sportiskākais, garākais un plašākais kalns Latvijā ar 350m un 200m garām trasēm un augstuma starpību 90m. Pilsētas trase ir akreditēta FIS starptautisko sacensību organizēšanai. Papildus ienākumiem no slēpošanas trases pamatdarbības sabiedrība veic inventāra nomu, slēpju servisu un instruktoru pakalpojumus, kā arī iznomā telpas kafejnīcai, servisa nodrošināšanai apmeklētājiem.

Fischer Slēpošanas centra pamatdarbība ir distanču slēpošanas trase ziemā. Pateicoties saldējošai sistēmai, kas izbūvēta zem trases seguma, Fischer Slēpošanas centrā iespējams uzturēt sniega segumu un nepārtraukt trases darbību arī mainīgos laikapstākļos, kā arī uzsākt slēpošanas sezonu agrāk un noslēgt vēlāk kā citviet. 1.25 km garā, apgaismotā distanču slēpošanas trase Siguldā ir vienīgā tāda veida saldētā trase Austrumeiropā. Papildus ienākumiem no slēpošanas trases pamatdarbības centrā pieejama inventāra noma, slēpju serviss, instruktori un citi papildus pakalpojumi. Vasarā asfaltētā trase un tai pieguļošā teritorija kalpo kā sporta un aktīvās atpūtas bāze skrituļošanai, rollerslēpošanai, nūjošanai, skriešanai, velobraukšanai, lāzeršaušanai, orientēšanās labirintā.

Sabiedrība uzsāka Siguldas Sporta centra apsaimniekošanu 2017. gada 15. aprīlī, pamatojies uz 2017. gada 13. aprīlī noslēgto nomas līgumu Nr.2017/463 ar Siguldas novada pašvaldību (līguma slēgšanas laikā – Siguldas novada Dome). Sporta bāze nodrošina plašas iespējas dažādām sporta nodarbībām, sacensībām, sporta treniņiem un aktīvai atpūtai. Sporta bāzē pieejams mazais un lielais peldbaseins (25 m, 4 celiņi), ūdens atrakciju parks, multifunkcionāla sporta zālē, trenažieru, smagatlētikas un fitnesa zāles, kā arī vieglatlētikas zona - 100 metrus garš sintētiskais skrejceļš (6 celiņi).

Publiskojamā informācija par sabiedrību:

Nr.

Pozīcija

Publiskošanas biežums

Informācija

1.

Vispārīgie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids

Pastāvīgi

Kapitālsabiedrības īss raksturojums, darbības veids un stratēģiskie mērķi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1 x / gads

Finanšu mērķu īstenošanas rezultāti. Finanšu un nefinanšu mērķi 2016.gads

Finanšu mērķu īstenošanas rezultāti. Finanšu un nefinanšu mērķi 2017.gads (tiks izvietoti pēc gada pārskata apstiprināšanas)

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1 x / gads

Veiktās iemaksas 2016. gadā

Veiktās iemaksas 2017.gadā

4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x / gads

Saņemtais finansējums 2016. gadā

Saņemtais finansējums 2017.gadā

5. Atalgojuma politika Pastāvīgi Atalgojuma politika
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1 x / gads Sabiedrība neveic ziedošanu
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x / pārskata periods

Finanšu pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem

Finanšu pārskats par 2017.gada 9 mēnešiem

Finanšu pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem

8. Auditēts gada pārskats 1x / gads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss" 2016. gada pārskats (auditēts)

Neatkarīgu revidentu ziņojums par SIA "Siguldas Sporta serviss" 2016. gada pārskatu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss" 2017. gada pārskats (auditēts)

Neatkarīgu revidentu ziņojums par SIA "Siguldas Sporta serviss" 2017. gada pārskatu

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) 1x / gads

Īpašuma struktūra 2016. gadā

Īpašuma struktūra 2017.gadā

10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Siguldas Sporta serviss" organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"

 

x

Nosūtīt ziņu