Iepirkumi

Pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (EIS), kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (PIL 1.panta 23.punkts).

SIA "Siguldas Sporta serviss" informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu visas iepirkumu procedūras tiek izsludinātas, kā arī lēmumi un līgumi par iepirkumu procedūras rezultātiem tiek ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS,  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2841).

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. 40003411141,  adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, publisko ieprikumu veikšanas nolūkiem.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt https://www.siguldassports.lv/lv/privatuma_politika/ vai iepazīstoties ar to klātienē Siguldas Sporta servisa klientu apkalpošanas vietās.
 


Informatīvs pazīņojums par apspriedi

Informējam, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” 24.01.2024. Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk-EIS) ievietoja uzaicinājumu uz ieinteresēto piegādātāju apspriedi un apspriedes noteikumus par SIA “Siguldas Sporta Serviss” plānoto iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmo daļu, “Peldbaseinu ūdens dezinfekcijas un attīrīšanas līdzekļu piegāde”.

Apspriede ir par iepriekš norādītā, plānotā iepirkuma: pretendentu atlases prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un tehnisko specifikāciju. Lūdzam Jūs iepazīties ar uzaicinājumu, apspriedes noteikumiem un aizpildītu uzaicinājuma veidlapu iesniegt EIS sistēmā līdz 9.februārim (ieskaitot), lai pamatojoties uz saņemto informāciju, varam organizēt iepriekš norādīto iepirkumu.

Noteikumi EIS sistēmā atrodami saitē - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2841  


Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts ID Nr.SSS-2019-02

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
28.06.2019.

Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības trīs sporta bāžu Komunikāciju stratēģijas plāna izstrāde 2019.-2021.gadam un atbalsts stratēģijas plāna ieviešanā, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma līguma noslēgšanai par komunikācijas stratēģijas izstrādi un atbalstu tās ieviešanā. Atbalsta apjoms definēts šī iepirkuma darba uzdevumā.

ID Nr. SSS-2019-02

12.07.2019.

plkst.10:00

Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā

14 900 EUR

Nolikums un līguma projekts

Jautājums no potenciālā pakalpojuma sniedzēja

Jautājums no potenciālā pakalpojuma sniedzēja 2  

Jautājums no potenciālā pakalpojuma sniedzēja 3 

Atvēršanas protokols

Noslēguma protokols

Noslēgtais līgums


Komunikāciju stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts ID Nr.SSS-2019-01 (pārtraukts)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
27.06.2019.

Iepirkuma priekšmets ir sabiedrības trīs sporta bāžu Komunikāciju stratēģijas plāna izstrāde 2019.-2021.gadam un atbalsts stratēģijas plāna ieviešanā, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkuma līguma noslēgšanai par komunikācijas stratēģijas izstrādi un atbalstu tās ieviešanā. Atbalsta apjoms definēts šī iepirkuma darba uzdevumā.

ID Nr. SSS-2019-01

12.07.2019.

plkst.10:00

Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā

17 500 EUR

Nolikums un līguma projekts

Iepirkuma pārtraukšanas protokols


Kalna traktora iegāde slēpošanas kalna kopšanai un trases veidošanai Siguldas Pilsētas trasē (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
16.09.2017

Jauna vai lietota kalna traktora iegāde slēpošanas kalna kopšanai un trases veidošanai uzņēmuma ziemas sporta bāzē Siguldas Pilsētas trasē, Peldu ielā 1, Siguldā, LV-2150.

ID Nr. SSS-2017-06
09.11.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā

120 000

(bez PVN)

Nolikums un līguma projekts

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols

Ziņojums - noslēguma protokols


Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Siguldas Sporta centrā un Fischer Slēpošanās centrā (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
16.09.2017

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Siguldas Sporta centrā un Fischer Slēpošanās centrā

ID Nr. SSS-2017-05
21.11.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā

270 000

(bez PVN)

Nolikums

Līguma projekts

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Grozījumi iepirkuma nolikumā

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols

Noslēguma protokols


Sniega ražošanas pūtēju un ūdens dzesētāja iegāde un uzstādīšana “Siguldas Sporta serviss" ziemas sporta bāzēs (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR, ar PVN
12.09.2017

 3 (trīs) sniega ražošanas pūtēju un 1 (viena) ūdens dzesēšanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana sniega ražošanas procesa nodrošināšanai uzņēmuma ziemas sporta bāzēs: Siguldas Pilsētas trasē un Fischer Slēpošanas centrā.

ID Nr. SSS-2017-04

12.10.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā līdz 120 000

Nolikums un Līguma projekts

Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols


 

Sporta inventāra iegāde: distanču slēpošanas atbalstam (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
06.07.2017

Sporta inventāra iegāde: distanču slēpošanas atbalstam

ID Nr. SSS-2017-03
17.07.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā Līdz 41’999 EUR (bez PVN)

  Nolikums un Līguma projekts

  Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

  Ziņojums - noslēguma protokols


Sporta inventāra iegāde: distanču slēpošanas un kalnu riteņbraukšanas atbalstam (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums

Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
09.06.2017

Sporta inventāra iegāde: distanču slēpošanas un kalnu riteņbraukšanas atbalstam

ID Nr. SSS-2017-02

20.06.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā Līdz 41’999 EUR (bez PVN)

Nolikums un Līguma projekts

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

Ziņojums - noslēguma protokols


 Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Siguldas Sporta centrā (noslēdzies)

Paziņojuma ievietošanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Plānotā līgumcena EUR
15.05.2017

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Siguldas Sporta centrā

ID Nr. SSS-2017-01

29.05.2017, plkst.10:00, Ata Kronvalda iela 7A, Siguldā Līdz 41’999 EUR (bez PVN)

Nolikums

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija

Līgums

Atbildes uz iepirkuma jautājumiem

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols

Ziņojums - noslēguma protokols

x

Nosūtīt ziņu