-8

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējās dienas plkst. 17.00! (Precīzs laiks nolikumā).  Reģistrācija un sacensību dalības apmaksa iespēja arī uz vietas sacensību dienā!