5

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējai dienai (Precīzs laiks nolikumā).

Ja vēlaties maksāt sacensību norises dienā, reģistrējieties sacensību vietā. Reģistrācija uz vietas atvērta vienu stundu pirms sacensību sākuma.

Sacensībām "S!-Slēpo 2020", "S!-Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020" un "Siguldas kauss 2020" reģistrācija tiks atvērta 2020. gada sākumā.

Aktuālās sacensības:

1. "S!-Slēpo 2020" / Nolikums

2."S!-Fischer Ziemas skolēnu čempionāts 2020" / Nolikums

3. "Siguldas kauss 2020"

Novēlam veiksmīgus startus!