16

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējai dienai (Precīzs laiks nolikumā). Ja vēlaties maksāt sacensību norises dienā, reģistrējieties sacensību vietā. Reģistrācija uz vietas atvērta vienu stundu pirms sacensību sākuma.

Aktuālās sacensības:

  1. "S!-Skate 2020" (1.posms - 18.jūnijs, 2.posms - 6.augusts, 3.posms - 3.septembris) - Reģistrācija ir atvērta!

2. "S!-Velo 2020" . (1.posms - 2.jūlijs, 2.posms - 13.augusts, 3.posms - 10.septembris) - Reģistrācija ir atvērta!

Novēlam veiksmīgus startus!