10

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējai dienai (Precīzs laiks nolikumā). 

No 11. augustā plkst. 18.00 līdz 1. septembra plkst. 17.00. būs pieejama pieteikšanās sacensībām "S!-Velo 2021".

No 30. augusta plkst. 12.00 būs pieejama pieteikšanās virtuālajiem izaicinājumiem "S!-Skate 2021" un "S!-Velo 2021".