13

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Iepriekšēja reģistrācija atvērta līdz iepriekšējās dienas plkst. 17.00! (Precīzs laiks nolikumā).  Reģistrācija un sacensību dalības apmaksa tikai iepriekš piesakoties online. Uz vietas nebūs iespējams pieteikties!

S!-Velo 2022 Ģimeniskākais riteņbraukšanas izaicinājums pieaugušajiem un bērniem  REZULTĀTI

S!-Skate 2022 Skrituļslidošanas un rollerslēpošanas sacensības REZULTĀTI