25

Lai pieteiktos S! sacensībām Tev ir jābūt reģistrētam lietotājam!

Autorizējies vai reģistrējies, sekojot šai saitei!

Ja vēlaties apmaksāt dalības maksu tiešsaistē, reģistrējieties šeit! Reģistrācija atvērta līdz konkrēto sacensību nolikumā minētajam laikam.  Reģistrācija un sacensību dalības apmaksa iespējama arī uz vietas!