Vakances

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. 40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbinieku atlases nolūkiem.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt https://www.siguldassports.lv/lv/privatuma_politika/ vai iepazīstoties ar to klātienē Siguldas Sporta servisa klientu apkalpošanas vietās.

SIA „ Siguldas Sporta serviss” ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina Siguldas sporta infrastruktūras objektu darbību. Tās prioritāte ir veidot pilnvērtīgu Siguldas novada iedzīvotājam un viesim pieejamu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru, veicināt augsta sasnieguma sporta nozīmīgumu un sporta tūrisma attīstību. Kapitālsabiedrība apsaimnieko trīs sporta bāzes: Siguldas Sporta centrs, Fischer slēpošanas centrs un Siguldas pilsētas trase. 


SIA “Siguldas Sporta serviss”

Aicina pievienoties komandai:

Galveno grāmatvedi

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis/-e

Palīgstrādnieks (uz nepilnu slodzi)


Galvenais grāmatvedis/-e*

Nodrošina pilnu uzņēmuma finanšu operāciju uzskaiti, kontroli un analīzi pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem un Latvijas Republikas likumdošanu.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā un/vai ekonomikā un/vai finansēs vai cita grāmatvedības izglītība kopā ar pieredzi galvenā grāmatveža amatā ne mazāka par 3 gadiem;
 • pieredze finanšu vadībā un plānošanas jomā ne mazāka par 3 gadiem;
 • pieredze vadības grāmatvedībā, t.sk. pašizmaksas aprēķinos;
 • pieredze budžeta sastādīšanā, kontrolē un analīzē;
 • teicamas zināšanas grāmatvedības uzskaites jomā un ārējo normatīvo aktu pārzināšana;
 • pieredze ar personāla vadību saistītu dokumentu noformēšanā un algu aprēķinos;
 • prasme organizēt savu darbu un izvirzīt prioritātes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas un grāmatvedības programmas.

Darba pienākumi:

 • organizēt uzņēmuma pilnu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu saskaņā ar uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem;
 • izstrādāt, atjaunot uzņēmuma grāmatvedības politiku, metodiku un ieviest grāmatvedības procedūras;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus, kas saistīti ar finanšu un nodokļu uzskaiti;
 • savlaicīgi (termiņos) un rūpīgi sagatavot gada pārskatus, ceturkšņa pārskatus, citas finanšu un nodokļu atskaites;
 • nodrošināt uzņēmuma vadību ar kvalitatīvu finanšu informāciju;
 • apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; piedalīties uzņēmuma pakalpojumu cenu izstrādē, izstrādāt cenu saimniecisko pamatojumu, pašizmaksas aprēķinus;
 • veikt ar personāla uzskaiti saistītu dokumentu un algu aprēķinu sagatavošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai;
 • izstrādāt kopā ar sabiedrības vadību sabiedrības ikgadējo budžetu;
 • veikt regulāru finanšu izlietojuma kontroli un atbilstību ikgadējam sabiedrības budžetam;
 • izstrādāt cita veida atskaites, ko pieprasa darba vadītājs, Siguldas novada pašvaldība vai citi pakalpojumu saņēmēji, vai valsts institūcijas;
 • veikt citus tiešā vadītāja uzdotus darba uzdevumus profesionālās darbības ietvaros.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā sporta infrastruktūras objektā;
 • aizraujošu un atbildīgu darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšana (pēc 6 nostrādātiem mēnešiem);
 • darba alga pēc pārbaudes laika 1700,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikuma dokumentus ar norādi  „Galvenais grāmatvedis/-e” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.janvārim, uz e-pastu: darbs@siguldassports.lv . Tālrunis uzziņām: 29135813 (Elīna)

*Piezīme: Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz klātienes intervijām. Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. LV40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbinieku atlases nolūkiem.


 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis/-e

Nodrošināt ēku, teritorijas, iekārtu un inženiertehnisko sistēmu uzraudzību, uzturēšanu kārtībā ziemas sporta bāžu nepārtrauktības nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un/vai pieredze ēku, iekārtu apsaimniekošanā;
 • Vispārējas zināšanas par ēku, tehnikas uzturēšanu;
 • Prasme novērtēt ēkas, teritorijas, iekārtu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko stāvokli;
 • Prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte, vēlme celt savu profesionālo kvalifikāciju;
 • Spēja darboties saspringtās situācijās un augsta atbildības sajūta;
 • Labas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;

 

Darba pienākumi:

 • Uzturēt kārtībā Fischer slēpošanas centra, Siguldas Pilsētas trases teritoriju atbilstoši laika apstākļiem un trases darbības nepieciešamībai;
 • Uzturēt kārtībā abu sporta bāžu tehniskās telpas (garāžas, noliktavas,u.c.);
 • Nodrošināt ēku, iekārtu un inženiertehnisko sistēmu nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu;
 • Sistemātiski fiksēt ēku, teritorijas labiekārtojuma, iekārtu un inženiertehnisko sistēmu tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā veikt vienkāršus ikdienas remontus;
 • Sniegt tehnisko atbalstu saskaņoto pasākumu organizatoriem, izmantojot sporta bāžu infrastruktūru un aprīkojumu;
 • Veikt sporta bāžu teritorijas labiekārtošanas, atjaunošanas, remonta darbus savas kompetences un kvalifikācijas ietvaros;
 • Organizēt un veikt regulāru meža trašu apsekošanu, tīrīšanu, marķējuma atjaunošanu;
 • Rūpēties par trases inventāra un pamatlīdzekļu uzturēšanu darba kārtībā;
 • Ziemas sezonā nodrošināt kvalitatīvu sniega ražošanas un uzturēšanas procesu sporta bāzēs;
 • Ziemas sezonā, atbalstīt sporta bāžu direktoru trases darbības organizēšanā;
 • Ievērot vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Veikt citus uzdevumus pēc sporta bāžu direktora norādījuma savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā sporta infrastruktūras objektā;
 • aizraujošu un atbildīgu darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā;
 • darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšana (pēc 6 nostrādātiem mēnešiem);
 • stundas likme pēc pārbaudes laika 6,70 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • piemaksas par nakts un svētku stundām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikuma dokumentus ar norādi  „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis /- e” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.janvārim,uz e-pastu: darbs@siguldassports.lv . Tālrunis uzziņām: 29484815 (Vents)

*Piezīme: Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz klātienes intervijām. Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. LV40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbinieku atlases nolūkiem.

 


Palīgstrādnieks (uz nepilnu slodzi)*

Uzturēt tīrību un kārtību Siguldas Pilsētas trases un Fischer slēpošanas centra teritorijās, kā arī veikt vienkāršus remonta darbus.

Prasības pretendentiem:

 • Pamatizglītība, speciālā vai arodizglītība;
 • Prasme strādāt komandā, disciplinētība, akurātums un atbildības sajūta;
 • Prasme strādāt ar vienkāršiem darba rīkiem un tehniku;
 • Labas valsts valodas prasmes;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

Darba pienākumi:

 • Uzturēt kārtībā Fischer slēpošanas centra, Siguldas Pilsētas trases teritoriju atbilstoši laika apstākļiem un trases darbības nepieciešamībai;
 • Veikt teritorijas pļaušanas darbus ar dažādām pļaušanas tehnikām (horizontālās un reljefainās plaknēs);
 • Veikt vienkāršus atjaunošanas un remonta darbus;
 • Veikt regulāru meža trašu apsekošanu, tīrīšanu, marķējuma atjaunošanu;
 • Rūpēties un atbildēt par trases inventāra un pamatlīdzekļu uzturēšanu darba kārtībā;
 • Ziemas sezonā veikt sniega ražošanas un uzturēšanas procesu sporta bāzēs;
 • Ievērot vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
 • Veikt citus uzdevumus pēc sporta bāžu direktora norādījuma savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā sporta infrastruktūras objektā;
 • aizraujošu un atbildīgu darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā;
 • darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšana (pēc 6 nostrādātiem mēnešiem);
 • summēts darba laiks, iespējas apvienot ar mācībām vai citu darbu;
 • stundas likme pēc pārbaudes laika 5,70 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • piemaksas par nakts un svētku stundām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;

Pieteikuma dokumentus ar norādi  „Palīgstrādnieks” lūdzam sūtīt līdz 2023.gada 30.janvārim, uz e-pastu: darbs@siguldassports.lv . Tālrunis uzziņām: 29484815 (Vents)

*Piezīme: Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz klātienes intervijām. Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. LV40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, darbinieku atlases nolūkiem.

x

Nosūtīt ziņu