Izsoles

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis - Siguldas Sporta serviss, reģ. Nr. 40003411141, adrese – Ata Kronvalda iela 7A Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kustamās un nekustamās mantas iznomāšanas vai atsavināšanas nolūkiem.

Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt https://www.siguldassports.lv/lv/privatuma_politika/ vai iepazīstoties ar to klātienē Siguldas Sporta servisa klientu apkalpošanas vietās.


Paziņojums par kustamās mantas kopuma - 4 (četri) gabali ELEMENT FITNESS svarcelšanas statīvi (pielāgojama augstuma soli ar augstu izturību) pārdošanu izsolē

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamās mantas kopumu – 4 (četrus) gabalus ELEMENT FITNESS svarcelšanas statīvus (pielāgojama augstuma soli ar augstu izturību). Visi svarcelšanas statīvi ir lietoti, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Precīzs svarcelšanas statīvu apraksts ir iekļauts izsoles noteikumos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.siguldassports.lv sadaļā Izsoles. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni – 26149494 un piesakot apskati. Pretendentam iesniedzamie dokumenti noteikti izsoles noteikumu III. daļā. Pieteikumus var iesniegt no 2023.gada 16.jūnija līdz 2023.gada 14.jūlijam plkst.17.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi sportaserviss@siguldassports.lv . Kustamās mantas nosacītā sākum cena par mantas kopumu ir EUR 1428.00 , dalības maksa EUR 15.00, nodrošinājums EUR 142.80, izsoles solis EUR 20.00. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā Nr. LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas kopuma izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.

  Izsole notiks 2023.gada 18.jūlijā, plkst.10.00, Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, LV-2150) 2. stāva semināra zālē.  

Pieteikuma forma

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas kopuma - 7 (septiņi) gabali AQUAFITMAT WATERFLEX PELDOŠIE MATRAČI pārdošanu izsolē

 

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod izsolē ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamās mantas kopumu – 7 (septiņus) gabalus AQUAFITMAT WATERFLEX PELDOŠOS MATRAČUS. Visi matrači ir lietoti, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Precīzs matraču apraksts ir iekļauts izsoles noteikumos.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.siguldassports.lv sadaļā Izsoles. Izsolāmo kustamo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni – 26149494 un piesakot apskati. Pretendentam iesniedzamie dokumenti noteikti izsoles noteikumu III. daļā. Pieteikumus var iesniegt no 2023.gada 16.jūnija līdz 2023.gada 14.jūlijam plkst.17.00, nosūtot tos uz e-pasta adresi sportaserviss@siguldassports.lv .  

Kustamās mantas nosacītā sākum cena par mantas kopumu ir EUR 1470.00 , dalības maksa EUR 15.00, nodrošinājums EUR 147.00, izsoles solis EUR 20.00. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā Nr. LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi par dalību kustamās mantas kopuma izsolē. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.  

Izsole notiks 2023.gada 18.jūlijā, plkst.12.00, Siguldas Sporta centrā (Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, LV-2150) 2. stāva semināra zālē.  

Pieteikuma forma

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas - 20 (divdesmit) platriepu tipa velosipēdu pārdošanu par brīvu cenu

SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod par brīvu cenu kustamo mantu 20 (divdesmit) platriepu tipa velosipēdus 20 (divdesmit) atsevišķās pārdošanās par brīvu cenu. Platriepu tipa velosipēdu marka, modelis, skaits - Cube nutrail (8 gab.), Torpado Tatanka (7 gab.), Torpado Big Boy 24 (pusaudžu) (3 gab.), Torpado Big Boy 20 (bērnu) (2 gab.). Visi velosipēdi ir lietoti, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Pateicoties platajām riepām, velosipēdi piemēroti braukšanai visu cauru gadu un pa dažādiem ceļa segumiem. Precīzs velo komplekta apraksts iekļauts pārdošanas par brīvu cenu apvienotajos noteikumos.

Ar pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties www.siguldassports.lv sadaļā Izsoles. Pārdodamos velosipēdus var apskatīt Siguldā, Siguldas Sporta centrs (Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda) telpās, darba dienās (apskates laikus iepriekš saskaņojot pa tālruņa Nr. 29484815).

Kustamās mantas pircējam pieteikums jāiesniedz no 2023.gada 17.maija līdz 2023.gada 20.jūnijam plkst.18.00, nosūtot  elektroniski uz e-pasta adresi sportaserviss@siguldassports.lv

Atsavināmās kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu uz konkrētu velosipēdu vai velosipēdiem un tikusi reģistrēta Noteikumos paredzētajā kārtībā.

Pārdošanas par brīvu cenu vienotie noteikumi

Kustamās mantas saraksts

Pieteikuma forma

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas - 22 (divdesmit divu) platriepu tipa velosipēdu izsolēm (noslēgta)

 SIA “Siguldas Sporta serviss” pārdod 22 (divdesmit divās) atsevišķās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli tās valdījumā esošo kustamo mantu – 22 (divdesmit divus) platriepu tipa velosipēdus un ar tiem saistīto aprīkojumu. Platriepu tipa velosipēdu marka, modelis, skaits - Cube nutrail (10 gab.), Torpado Tatanka (7 gab.), Torpado Big Boy 24(pusaudžu) (3 gab.), Torpado Big Boy 20 (bērnu) (2 gab.). Visi velosipēdi ir lietoti, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī. Pateicoties platajām riepām, velosipēdi piemēroti braukšanai visu cauru gadu un pa dažādiem ceļa segumiem. Precīzs velo komplekta apraksts iekļauts izsoļu apvienotajā nolikumā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.siguldassports.lv sadaļā Izsoles. Izsolāmo īpašumu var apskatīt sazinoties pa tālruni 29484815.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti noteikti izsoles noteikumu III.daļas 25., 26. punktā. Pieteikumus izsolēm var iesniegt darba laikā līdz 2023.gada 24.aprīlim, plkst.17.00 Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 1. stāvā, klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: sportaserviss@siguldassports.lv.

Kustamās mantas nosacītās sākumcenas, nodrošinājuma maksas un izsoles soļi: Cube nutrail EUR 803.00 (nodrošinājums EUR 80.30, izsoles solis EUR 16.53), Torpado Tatanka EUR 344.00 (nodrošinājums EUR 34.40, izsoles solis EUR 16.53), Torpado Big Boy 24 EUR 172.00 (nodrošinājums EUR 17.20, izsoles solis EUR 8.26), Torpado Big Boy 20 EUR 153.00 (nodrošinājums EUR 15.30, izsoles solis EUR 8.26). Katras izsoles dalības maksa Cube nutrail un Torpado Tatanka EUR 4.13, Torpado Big Boy 24 un Torpado Big Boy 20 EUR 2.07. Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā pirms pieteikuma iesniegšanas SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, a/s “Swedbank”, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2023_ _(norādot izsoles numuru)” un “Par nodrošinājuma iemaksu kustamās mantas izsolē Nr. SSS_2023­_ (norādot izsoles numuru)”. Visas iepriekš minētās summas norādītas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Samaksas kārtība par nosolīto kustamo mantu, ir noteikta Izsoles noteikumu V.daļā.

Izsole notiks 2023.gada 25.aprīlī, plkst.17.00 , Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldas novadā, 2. stāva semināra zālē.

Izsoles noteikumi

Izsoles noteikumu pielikums nr.1

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas – LEITNER TRAKTORA LH 500 izsoli (noslēgta)

SIA “Siguldas Sporta serviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās kustamo mantu – LEITNER traktoru LH 500.   SIA “Siguldas Sporta serviss” īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija, atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Siguldas Sporta serviss”.

Kustamās mantas apskates laiku var saskaņot, par to vienojoties pa tālruni 29484815. Pieteikšanās izsolei līdz 2022. gada 5.oktobrim, plkst.10.00, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles sākumcena ir 6 640,00 EUR (seši tūkstoši seši simti četrdesmit euro nulle centi), un pievienotās vērtības no doklis. Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 25,00 EUR (divdesmit pieci euro nulle centi) apmērā un PVN 21%, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas – Leitner traktora LH 500 izsolē” un nodrošinājums 600,00 EUR (seši simti euro nulle centi) apmērā, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22 ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai kustamās mantas – Leitner traktora LH 500 izsolē”.

Izsole notiks 2022. gada 7. oktobrī plkst. 10.00, “Siguldas Sporta centrā” (2. stāvā, Sapulču telpā), Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles solis - 40,00 EUR (četrdesmit euro nulle centi), un PVN 21%.

Piedāvātā augstākā pirkuma maksa jāsamaksā par nosolīto kustamo mantu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: https://www.siguldassports.lv/lv/izsoles/

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kustamās mantas - Kvadracikla CFMOTO X5 izsoli (noslēgta)

06.07.2022.SIA “Siguldas Sporta serviss” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās kustamo mantu - Kvadraciklu CFMOTO X5, reģistrācijas Nr. TF3664.  SIA “Siguldas Sporta serviss” īpašuma atsavināšanas un izsoles komisija, atsavināšanas ierosinātājs – SIA “Siguldas Sporta serviss”.

Kustamās mantas apskates laiku var saskaņot, par to vienojoties pa tālruni 29484815. Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 20.jūlijam, plkst.10.00, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles sākumcena ir 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro nulle centi), tai skaitā pievienotās vērtības no doklis. Pirms piedāvājuma iesniegšanas jāiemaksā dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro nulle centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21%, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22, ar atzīmi “Par dalību kustamās mantas – Kvadracikla CFMOTO X5 izsolē” un nodrošinājums 100,00 EUR (viens simts euro nulle centi) apmērā, ieskaitot to SIA “Siguldas Sporta serviss” bankas kontā LV62HABA0551033428205, kas atvērts A/S Swedbanka, kods HABALV22 ar atzīmi “Nodrošinājums dalībai kustamās mantas – Kvadracikla CFMOTO X5 izsolē”.

Izsole notiks 2022. gada 21. jūlijā plkst. 10.00, “Siguldas Sporta centrā” (2. stāvā, Sapulču telpā), Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, izsoles solis - 40,00 EUR (četrdesmit euro nulle centi), tajā skaitā PVN 21%.

Piedāvātā augstākā pirkuma maksa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par kafejnīcas telpu nomu adresē Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads (Siguldas Sporta centra ēka) (noslēgta)

Mērķis ir sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

2021.gada 4.aprīļa SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā, Siguldas novadā, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8015 002 3203, iznomājamo platību 68,6 m 2 ar mērķi organizēt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% 115,50 EUR (simtu piecpadsmit euro un 50 centi), kas kopā ir 665,50  EUR (seši simti sešdesmit pieci euro un 50 centi). Kafejnīcas telpu nosolītājs iegūs nomas tiesības līdz 2024.gada 12. aprīlim ar iespēju pagarināt līgumu, bet ne ilgāk kā kopumā uz 5 (pieci) gadu periodu.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2022. gada 9. maijam, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


Paziņojums par telpu nomu adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads (noslēgta)

Mērķis izmantot kā kafejnīcu, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus visu cauru gadu, bet primāri nodrošinot ēdināšanu ziemas sezonā, kad darbojas Siguldas Pilsētas trases kalnu slēpošanas trases.

2021. gada 25. novembra SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes sēdē nolemts nodot iznomāšanai telpas adresē Peldu iela 1, Sigulda, Siguldas novads, ar kadastra apzīmējumu 8015 002 037 002, iznomājamo platību 97 m 2 un āra terase 80m 2 ar mērķi organizēt ēdināšanas pakalpojumus (kafejnīca).

Nomas maksa noteikta 461.00 EUR/mēnesī (Četri simti sešdesmit viens euro mēnesī) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% apmērā 96,81 EUR (deviņdesmit seši euro un 81 centi), kas kopā ir 557,81 EUR (pieci simti piecdesmit septiņi euro un 81 centi). Telpu nomas termiņš – 5 gadi.

Pieteikšanās telpu nomai norisinās līdz 2021. gada 9. decembrim, pieteikumu nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi  sportaserviss@siguldassports.lv vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē SIA “Siguldas Sporta serviss” (Siguldas Sporta centrs), Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, LV-2150.

Izsoles noteikumi

Paziņojums par rezultātu


 


 

x

Nosūtīt ziņu