30

S!-VELO riteņbraukšanas seriāls 2017

12.04.2017

Sacensību “S!-VELO 2017 ” rīkošanas mērķis ir popularizēt velosportu, kā iedzīvotājiem pieejamu sporta veidu Siguldas novadā, popularizēt velosipēdu, kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli un veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotāju vidū.

Sacensības notiek Fischer Slēpošanas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4 šādos datumos:
1. posms – 25. maijs;
2. posms – 15. jūnijs;
3. posms – 13. jūlijs;
4. posms – 24. augusts;
5. posms – 28. septembris;
Sacensību starts no plkst.18.00 līdz 19.30 (brīvais starts), S-dipu dapu un V-dipu dapu startē no 19.00 līdz 19.20, numuru saņemšana un precizēšana no plkst.17.30.

Sacensības organizē SIA “Siguldas Sporta serviss” sadarbībā ar Siguldas novada Domi un biedrību “A2”.
Galvenais tiesnesis Marta Garā.

Dalībnieki un vecuma grupas
1.    SV dipu-dapu - meitenes un zēni ar skrejriteņiem
2.    SV6 - dzimuši 2011.un jaunāki (6 gadi un jaunāki)
3.    SV8 - 2009. – 2010. gadā dzimušie
4.    SV10 - 2007. – 2008. gadā dzimušie
5.    SV12 - 2005. –  2006. gadā dzimušie
6.    SV14 - 2003. – 2004. gadā dzimušie
7.    SV16 - 2001. – 2002. gadā dzimušie
8.    SV juniori - 1998. – 2000. gadā dzimušie
9.    SV elite - 1978. – 1997. gadā dzimušie
10.  SV40 - 1977. gadā dzimušie un vecāki
11.  SV OPEN - 1997. gadā dzimušie un vecāki (atklātā grupa visiem interesentiem bez nopietnas sacensību pieredzes)

Dalības maksa
Piesakoties interneta vietnē katra posma iepriekšējā dienā līdz plkst.17.00 dalības maksa:
S6, V6, dipu-dapu grupām 2 EUR;
SV8, SV10, SV12, SV14 4 EUR;
SV16, SV juniori SV elite, SV40, SV OPEN 5 EUR;

Piesakoties sacensību dienā, dalības maksa:
S6, V6, dipu-dapu grupām 3 EUR;
SV8, SV10, SV12, SV14 5 EUR;
SV16, SV juniori SV elite, SV40, SV OPEN 7 EUR.

Dalības maksa skaidrā vai ar norēķinu karti sacensību dienā ir veicama Fischer Slēpošanas centra kasē.
Siguldas novada iedzīvotājiem, uzrādot ID karti atlaide 10%
Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, laika kontroles čipa īre, rezultātu nodrošināšana, diplomi posmu uzvarētājiem, kausi kopvērtējuma uzvarētājiem, nomarķētas un sagatavotas trases, WC sacensību centrā.

Vērtēšana
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās. Grupas kopvērtējumu aprēķina, summējot 4 posmos labākos iegūtos punktus. Katras grupas uzvarētājs saņem 1000 punktus. Katrai nākamajai vietai punktus aprēķina uzvarētāja laiku dalot ar konkrētās vietas uzrādīto laiku.

Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās katrā posmā apbalvo ar diplomiem un atbalstītāju balvām. Kopvērtējuma uzvarētājus katrā grupā apbalvo ar kausiem un diplomiem.

Sacensību īpašie noteikumi
Aizsargķivere ir obligāta! Piedaloties sacensībās bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri, dalībnieks tiek diskvalificēts.
S-dipu dapu un V-dipu dapu grupās startē ar skrejriteņiem jeb bez pedāļu riteņiem un vecāki
drīkst pavadīt bērnu distancē.
Dalībnieku rezultāti tiek fiksēti elektroniski.
Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībnieks saņem pēdējo šķērsošanas laiku un vietu rezultātos.
Sods par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā: diskvalifikācija.
Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.
Tiesnešiem kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
Par dalībnieku atbildību uzņemas vecāki vai pārstāvji, par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu, apliecina to piesakoties sacensībām.
Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa fotogrāfiju izmantošanai publicitātes materiālos     un publicēšanai Fischer Slēpošanas centra sociālajos tīklos un mājaslapā.
Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.
Rezultātu fiksēšanai tiks izmantota čipu sistēma. Dalībnieks ir atbildīgs sacensību laikā par čipa drošību un nepazaudēšanu. Čipa nozaudēšanas gadījumā sods 50 EUR.

Papildus serviss
Sacensību centrā darbojas WC, kafijas un našķu automāti. Par papildus samaksu iespējamas dušas un sauna.
Kontakti – e-pasts: fsc@sigulda.lv vai tālruņi: 67970262 un 29118847.

Reģistrēšanās

Sacensību nolikums

 

 

 

 

 x

Nosūtīt ziņu