-1

Pašvaldība dod iespēju novada senioriem slēpot bez maksas

07.01.2021

Lai paplašinātu senioriem pieejamās aktīvās atpūtas iespējas svaigā gaisā, Siguldas novada pašvaldība apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”, nosakot, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā novadā deklarētajiem pensionāriem Siguldas novadā esošajās sporta bāzēs būs iespēja saņemt pabalstu kalnu un distanču slēpošanai 80 eiro apmērā.

Papildus tam jāatzīmē, ka Siguldas novada pašvaldības apmaksāta distanču slēpošanas iespēja   Fischer  Slēpošanas trasē jau vairākus gadus ir pieejama visiem Siguldas novadā deklarētajiem skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem.

Pensionāriem pabalsta apmērs ir 80 eiro mēnesī, un tas paredzēts trases izmantošanas un pacēlāja pakalpojuma izdevumu segšanai par iepriekšējo mēnesi. Tiesības saņemt pabalstu ir pensijas vecuma personai, kuras dzīvesvieta uz pabalsta periodu, bet ne vēlāk par kārtējā gada 1. janvāra plkst. 00.00, nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ja šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas (šobrīd 1118 eiro, jo šī summa ir mainīga). Pabalsts paredzēts kalna un distanču slēpošanas izdevumu segšanai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. gada ziemas sezonas beigām Siguldas novadā esošajās ziemas sporta bāzēs –   Fischer  Slēpošanas centrā, Kaķīškalnā un Siguldas Pilsētas trasē.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums Sociālajā dienestā ( socialais.dienests@sigulda.lv), norādot savus datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu). Iesniegumu var iemest arī pasta kastītēs Rīgas ielā 1 un Zinātnes ielā 7, Siguldā. Tāpat ir iespēja aizpildīt pašvaldībai adresētu e-iesniegumu pakalpojumu portālā   e.sigulda.lv  (sadaļā “Iesniegumu veidlapas”–“Dažādi”–“Iesniegums juridiskai vai fiziskai personai”). Saņemtais iesniegums tiks izskatīts un atbilde sniegta iespējami drīzāk uz iesniegumā norādīto deklarēto dzīvesvietu vai e-pasta adresi.

Tiem novadniekiem, kuriem iesniegums tiks apstiprināts, slēpošana būs pieejama bez maksas noteiktā limita ietvaros, pašvaldībai pēc fakta veicot savstarpējus norēķinus ar sporta bāzi. Papildu informācija aplūkojama Siguldas novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 26 “ Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā”.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas vietas un pasākumus.

x

Nosūtīt ziņu