Water icon 28

SIGULDĀ PELD IKVIENS

29.11.2019

Latvijas Peldēšanas federācija šogad veica pētījumu, kurā tika aptaujātas 508 Latvijas vispārējās izglītības iestādes un tika secināts, ka peldētapmācību kā daļu no mācību priekšmeta “Sports” satura Latvijā piedāvā vien 28% izglītības iestāžu. Siguldas novadā šis skaitlis ir krietni augstāks un sasniedz 100%.

Līdz ar Siguldas Sporta centra atvēršanu 2017. gada aprīlī, tika uzsākta peldētāpmācības nodrošināšana un peldētapmācības programmas satura izveide visās Siguldas novada skolās. Šobrīd visiem Siguldas novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem no 2. līdz 12. klasei ir iespējas apgūt peldētapmācību mācību priekšmeta “Sports” ietvaros un tādējādi vairāk nekā 2000 skolēnu katru gadu papildina un nostiprina savas peldētapmācības iemaņas Siguldas Sporta centra peldbaseinā. Mācību gada laikā Siguldas novada skolas peldbaseinu apmeklē darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 un tās tiek dalītas 3 ciklos, lai peldētapmācība būtu pieejama visiem skolēniem vienlīdzīgi. Skolēnu peldētapmācībai ir izstrādāta programma, kurā ir definēts sasniedzamais peldētprasmes līmenis un prasmes katrā klasē. Papildus peldētapmācības stundām Siguldas novada skolās bērniem jau otro sezonu, sākot no sešu mēnešu vecuma, ir iespēja apmeklēt Peldētapmācības skolu. Peldētapmācības skola ir izveidota, lai pilnveidotu un attīstītu bērnu un jauniešu peldētprasmi, kā arī veicinātu veselīgu un aktīvu Siguldas novada iedzīvotāju dzīvesveidu. Šajā sezonā Peldētapmācības skolā ir 41 apmācību grupa pie 4 instruktorēm – trenerēm, kur kopā peldētprasmi apgūst vairāk nekā 400 bērnu un jauniešu. Savukārt pieaugušajiem peldbaseinā tiek piedāvātas individuālās peldēšanas nodarbības.

Ikdienā peldbaseinā notiek arī treniņi Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, kalnu slēpošanas klubiem “Ziemeļpols” un “Pantera”, kā arī sporta klubam “Gauja”. Papildus izglītības iestāžu, dažādu sporta klubu un Siguldas Sporta centra peldēšanas nodarbībām, peldbaseinā trīs reizes nedēļā notiek ūdens aerobikas nodarbības pie treneres Anitas Baumanes.

Ņemot vērā Siguldas Sporta centra peldbaseina lielo noslogojumu, individuāliem apmeklētājiem peldbaseins mācību gada laikā ir pieejams darba dienu rītos jau no plkst. 7.00 līdz 8.00, bet vakaros no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00. Brīvdienās un svētku dienās peldbaseins ir atvērts publiskajam apmeklējuma visu laiku – sākot no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00.

Papildus peldētapmācībai, Siguldas Sporta centrā bērniem pieejamas vispārējās fiziskās sporta  nodarbības, kurās tiek veikti vingrinājumi pareizas stājas nostiprināšanai, līdzsvara, koordinācijas, veiklības, precizitātes, ātruma un spēka uzlabošanai un attīstīšanai. Nodarbības paredzētas gan pirmskolas vecuma bērniem, gan skolēniem.

Siguldas Sporta centrs piedāvā arī apmeklēt dažādas grupu nodarbības. Treniņi grupā ir pieejami gan harmonijai (Cigun, Hatha yoga, Pilates, Vesela mugura, Zumba, Bodymind), gan fiziskās izturības attīstīšanai un kaloriju dedzināšanai (Stepa aerobika, TRX, NTC, Core, Power, Body bike), gan spēkam (TRX, Funkcionālais TRX, Pilates, Vispārattīstošā vingrošana skolēniem, NTC).

x

Nosūtīt ziņu