Water icon 28

Jaunajiem sportistiem

Ar šī gada septembra mēnesi Siguldas Sporta centra ārstiecības iestādē (Siguldas Sporta diagnostika) tiks uzsāktas padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kas atmaksātas no valsts budžeta. Sasakaņā ar MK noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”, ikvienam Siguldas Sporta skolas audzēknim no 10 līdz 17 gadu vecumam reizi gadā jāapmeklē sporta ārsts, lai veiktu padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi.

Pārbaudes tiks veiktas saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izstrādātu protokolu un vienotā programmā, kas nodrošina tūlītēju informācijas un datu apmaiņu.

Regulāras padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi ir ļoti būtiskas, lai novērtētu bērnu un jauniešu fizisko attīstību un atsevišķos gadījumos savlaicīgi spētu identificēt iespējamās veselības problēmas nākotnē. Pārbaudes laikā tiek novērtētas sirds un asinsvadu, balsta un kustību, elpošanas un citu orgānu sistēmu fiziskais un funkcionālais stāvoklis, adaptācija un kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei, kā arī piemērotība izvēlētajam sporta veidam.

Medicīniskās pārbaudes ietver:

 • Pilna asins aina bez EGĀ un urīna analīze;
 • Fizisko un funkcionālo spēju noteikšana pēc EUROFIT metodes (EUROFIT metode ir testu komplekss, kurā ietilpst antropometriskie rādītāji, motorās gatavības un kardiorespiratoro spēju noteikšanas testi);
 • Redzes pārbaude;
 • Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfijas 12 novadījumu pierakstu pirms un pēc nedozētas slodzes;
 • Sporta ārsta konsultācija (ietver slēdzieni un ieteikumus par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un optimālu fizisko slodzi)

Siguldas Sporta diagnostikā pakalpojums tiks nodrošināts saskaņā ar Siguldas Sporta skolas iesniegtu bērnu sarakstu. Pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar bērnu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, lai vienotos par konkrētu apmeklējuma laiku.

Jaunajam sportistam uz medicīnisko pārbaudi līdzi jāņem:

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Bērna likumiskam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses;
 • Aizpildīta un parakstīta anamnēzes anketas veidlapa. Anketa tiks nosūtīta uz vecāka epastu vai lejuplādējama ŠEIT.
 • Pie pirmreizējas medicīniskās pārbaudes slimnīcā sportista vai sportista vecāka parakstīta veidlapa “Piekrišana padziļinātajai profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai sporta organizācijai  ” (turpmāk – piekrišanas lapa). Piekrišanas lapa tiks nosūtīta uz vecāka epastu vai lejuplādējama ŠEIT.
 • Veikto izmeklējumu rezultāti, kas aktuāli un ietekmē esošo kopējo veselības stāvokli, tostarp analīžu rezultāti, ja analīzes ir veiktas pēdējā mēneša laikā un kopš analīžu nodošanas sportists nav saslimis;
 • sporta tērps;
 • dzeramais ūdens.

!Medicīniskā pārbaude netiks veikta sportistiem, kuri uz pārbaudi ir ieradušies ar akūtu vīrusa infekciju, akūtu infekcijas saslimšanu un akūtu vai nesen notikušu traumu. Šādos gadījumos, lūdzam atteikt pierakstu.

x

Nosūtīt ziņu