Water icon 28

Jaunajiem sportistiem

Siguldas Sporta centra ārstniecības iestādē Siguldas Sporta diagnostika piedāvājam trīs sporta medicīnas programmas Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar mērķi uzraudzīt jauno sportistu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, diagnosticētu potenciālās problēmas, iespējamos traumu riskus un atbilstību  izvēlētajam sporta veidam – Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude bērniem līdz 10 gadiem, Padziļinātā medicīniskā pārbaude jaunajiem sportistiem no 10 līdz 17 gadiem un Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem.

Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude bērniem līdz 10 gadiem

Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude sniedz informāciju par bērna veselības un fiziskās sagatavotības stāvokli, stiprajām un vājajām pusēm, atbilstību izvēlētajam sporta veidam, identificē potenciālās problēmas nākotnē, lai tās savlaicīgi un iespēju robežās varētu risināt. 2022.gadā šī programma kopumā paredzēta 180 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem.

Pie fizioterapeita tiek vērtēta stāja, muskuļu spēks, garums, vispārējā lokanība, atjaunošanās ātrums, izturība un dažādi citi fiziski rādījumi.

Svarīgi par vizīti:

  1. Audzēknim jāierodas sporta tērpā un līdzi jābūt sporta apaviem;
  2. Pirms ierašanās ir jāaizpilda veselības anamnēzes anketa un jānosūta tā uz e-pastu sd@siguldassports.lv vai jāatnes klātienē izprintētu un aizpildītu;
  3. Uz testu audzēknis var ierasties viens vai ar vienu pavadošo personu.

Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem

Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem ir paredzēta jaunajiem sportistiem ar paaugstinātu treniņu un sacensību slodzi, lai nepieļautu, ka paaugstinātas slodzes piemērošana nodara kaitējumu jaunā sportista veselībai šobrīd un nākotnē. Programmā iekļauta bērna vispārējās attīstības un veselības analīze, funkcionālie slodzes testi un sporta ārsta konsultācija. 2022. gadā šī programma kopumā paredzēta 40 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem.

Svarīgi par vizīti:

  1. Pirms testa ir jāaizpilda veselības anamnēzes anketa un jānosūta tā uz sd@siguldassports.lv vai jāatnes aizpildīta klātienē un jāveic pilnas asins ainas analīzes;
  2. Sportistam jāierodas uz testu sporta tērpā un līdzi jāņem sporta apavi, ūdens vai sporta dzēriens un kāds saldums;
  3. Sportistam jābūt bez traumām, ar labu nakts miegu iepriekšējā naktī un paēdušam (ne pārāk īsu laiku pirms testa).

Ņem vērā:

  1. Tests notiek bez krekliņa, jo pie rumpja tiek piestiprināti elektrodi un vadi;
  2. Jāsagatavojas, ka testā būs fiziski grūti;
  3. Testa laikā tik ņemti niecīgi asins paraugi no pirksta;
  4. Uz sejas tiks likta maska, kas noteiks skābekļa apgādi ķermenim slodzes laikā.

Testa ilgums no 1h 15 min līdz 1,5 h.

x

Nosūtīt ziņu