Water icon 28

Jaunajiem sportistiem

Siguldas Sporta centra ārstniecības iestādē Siguldas Sporta diagnostika piedāvājam trīs sporta medicīnas programmas Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar mērķi uzraudzīt jauno sportistu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, diagnosticētu potenciālās problēmas, iespējamos traumu riskus un atbilstību  izvēlētajam sporta veidam – Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude bērniem līdz 10 gadiem, Padziļinātā medicīniskā pārbaude jaunajiem sportistiem no 10 līdz 17 gadiem un Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem.

Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude bērniem līdz 10 gadiem

Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude sniedz informāciju par bērna veselības un fiziskās sagatavotības stāvokli, stiprajām un vājajām pusēm, atbilstību izvēlētajam sporta veidam, identificē potenciālās problēmas nākotnē, lai tās savlaicīgi un iespēju robežās varētu risināt. 2022.gadā šī programma kopumā paredzēta 180 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem.

Pie fizioterapeita tiek vērtēta stāja, muskuļu spēks, garums, vispārējā lokanība, atjaunošanās ātrums, izturība un dažādi citi fiziski rādījumi.

Svarīgi par vizīti:

 1. Audzēknim jāierodas sporta tērpā un līdzi jābūt sporta apaviem;
 2. Pirms ierašanās ir jāaizpilda veselības anamnēzes anketa un jānosūta tā uz e-pastu sd@siguldassports.lv vai jāatnes klātienē izprintētu un aizpildītu;
 3. Uz testu audzēknis var ierasties viens vai ar vienu pavadošo personu.

Padziļinātā medicīniskā pārbaude jaunajiem sportistiem no 10 līdz 17 gadiem

Siguldas Sporta centra ārstniecības iestādē (Siguldas Sporta diagnostika) ir uzsāktas padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kas atmaksātas no valsts budžeta. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”, ikvienam Siguldas Sporta skolas audzēknim no 10 līdz 17 gadu vecumam reizi gadā jāapmeklē sporta ārsts, lai veiktu padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Līdz šim, lai veiktu minēto pārbaudi, ik gadu vairāk nekā 370 Siguldas novada bērniem bija jādodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu Rīgā.

Regulāras padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi ir ļoti būtiskas, lai novērtētu bērnu un jauniešu fizisko attīstību un atsevišķos gadījumos savlaicīgi spētu identificēt iespējamās veselības problēmas nākotnē. Pārbaudes laikā tiek novērtētas sirds un asinsvadu, balsta un kustību, elpošanas un citu orgānu sistēmu fiziskais un funkcionālais stāvoklis, adaptācija un kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei, kā arī piemērotība izvēlētajam sporta veidam.

Šogad pārbaužu veikšanas process, salīdzinoši ar 2021.gadu, ir pilnveidots, samazinot katra audzēkņa apmeklējumu skaitu no trīs uz divām apmeklējuma reizēm, jo analīžu veikšana tiks nodrošināta vienā apmeklējumā ar EUROFIT testa veikšanu.

Apmeklējuma gaita:

 1. Siguldas Sporta diagnostikā pakalpojums tiks nodrošināts saskaņā ar Siguldas Sporta skolas iesniegtu bērnu sarakstu;
 2. Siguldas Sporta skola izsniegs katram audzēknim informācijas mapīti (šī mapīte), kurā ietilpst Anamnēzes anketa, Piekrišanas anketa un urīna analīžu stobriņš;
 3. audzēkņa vecākam vai likumiskajam pārstāvim ir jāaizpilda Anamnēzes anketa, Piekrišanas anketa, kas audzēknim jāņem līdzi uz pirmo apmeklējumu – EUROFIT testu;
 4. pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar bērna vecāku vai likumisko pārstāvi, lai vienotos par apmeklējumu laikiem EUROFIT testam un Sporta ārsta konsultācijai;
 5. uz vizīti audzēknim nāk līdzi kāds no vecākiem, likumiskais pārstāvis vai treneris;
 6. Audzēknim uz pirmo medicīnisko pārbaudi (EUROFIT tests) līdzi jāņem:
 • personu apliecinošs dokuments;
 • vecāka vai likumiskā pārstāvja aizpildīta un parakstīta Anamnēzes anketa un Piekrišanas anketa;
 • bērna likumiskajam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses;
 • brilles, ja tādas tiek ikdienā lietotas;
 • urīna analīzes* izsniegtajā urīna analīžu stobriņā;
 • sporta tērps;
 • dzeramais ūdens.

* Urīna savākšana jāveic pirmās medicīniskās pārbaudes dienas rītā pirms brokastīm. Pirms tam rūpīgi jānomazgā rokas un ārējos dzimumorgānus ar siltu ūdeni (bez ziepēm un dezinfektantiem). Urīna analīzei jāizmanto rīta vidējā urīna porcija. Urīns jāiepilda speciāli šim nolūkam izsniegtajā urīna stobriņā.

 7.   Audzēknim uz otro medicīnisko pārbaudi (sporta ārsta konsultācija) līdzi jāņem:

 • veikto izmeklējumu rezultāti, kas aktuāli un ietekmē esošo kopējo veselības stāvokli;
 • !!!Lūdzu ņemt vērā, ka ārsta pārbaude notiek bez virsdrēbēm, apakšveļā.

Pēc veiktā novērtējuma, analīžu rezultātiem un kardiologa slēdziena, sporta ārsts izsniedz audzēknim, tā vecākam, likumiskajam pārstāvim vai trenerim izrakstu ar veiktās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem, ieteikumiem par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un iesaka optim­ālu fizisko slodzi.

Medicīniskā pārbaude netiks veikta sportistiem, kuri uz pārbaudi ir ieradušies ar akūtu vīrusa infekciju, akūtu infekcijas saslimšanu un akūtu vai nesen notikušu traumu. Ja sportists divas nedēļas pirms paredzētās medicīniskās pārbaudes ir saslimis vai guvis traumu, lūdzam atteikt pierakstu. Medicīnisko pārbaudi var veikt 3 nedēļas pēc ģipša longetes noņemšanas.


Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem

Funkcionālās diagnostikas testi sportistiem ar augstiem sasniegumiem ir paredzēta jaunajiem sportistiem ar paaugstinātu treniņu un sacensību slodzi, lai nepieļautu, ka paaugstinātas slodzes piemērošana nodara kaitējumu jaunā sportista veselībai šobrīd un nākotnē. Programmā iekļauta bērna vispārējās attīstības un veselības analīze, funkcionālie slodzes testi un sporta ārsta konsultācija. 2022. gadā šī programma kopumā paredzēta 40 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem.

Svarīgi par vizīti:

 1. Pirms testa ir jāaizpilda veselības anamnēzes anketa un jānosūta tā uz sd@siguldassports.lv vai jāatnes aizpildīta klātienē un jāveic pilnas asins ainas analīzes;
 2. Sportistam jāierodas uz testu sporta tērpā un līdzi jāņem sporta apavi, ūdens vai sporta dzēriens un kāds saldums;
 3. Sportistam jābūt bez traumām, ar labu nakts miegu iepriekšējā naktī un paēdušam (ne pārāk īsu laiku pirms testa).

Ņem vērā:

 1. Tests notiek bez krekliņa, jo pie rumpja tiek piestiprināti elektrodi un vadi;
 2. Jāsagatavojas, ka testā būs fiziski grūti;
 3. Testa laikā tik ņemti niecīgi asins paraugi no pirksta;
 4. Uz sejas tiks likta maska, kas noteiks skābekļa apgādi ķermenim slodzes laikā.

Testa ilgums no 1h 15 min līdz 1,5 h.

x

Nosūtīt ziņu