Water icon 28

Turpmāk bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi padziļinātas medicīniskās pārbaudes veiks arī Siguldā

13.09.2021

Ar šī gada septembra mēnesi Siguldas Sporta centra ārstiecības iestādē (Siguldas Sporta diagnostika) tiks uzsāktas padziļinātas profilaktiskās medicīniskās pārbaudes Siguldas Sporta skolas audzēkņiem ar paaugstinātu fizisko slodzi, kas atmaksātas no valsts budžeta.

Sasakaņā ar MK noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”, ikvienam Siguldas Sporta skolas audzēknim no 10 līdz 17 gadu vecumam reizi gadā jāapmeklē sporta ārsts, lai veiktu padziļinātu profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Līdz šim, lai veiktu minēto pārbaudi, ik gadu vairāk nekā 370 Siguldas bērniem bija jādodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.

Pateicoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un SIA “Siguldas Sporta serviss” izveidotajai sadarbībai un noslēgtajam pakalpojumu līgumam, jau šogad tiek uzsākta padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes veikšana Siguldas Sporta centrā. Pārbaudes tiks veiktas saskaņā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izstrādātu protokolu un vienotā programmā, kas nodrošina tūlītēju informācijas un datu apmaiņu. Šogad no septembra mēneša līdz gada beigām plānots nodrošināt pakalpojumu 150 Siguldas Sporta skolas audzēkņiem, savukārt no nākamā gada pārbaudes Siguldā jau varēs tikt nodrošinātas visiem Siguldas Sporta skolas audzēkņiem.

Regulāras padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes bērniem un jauniešiem ar paaugstinātu fizisko slodzi ir ļoti būtiskas, lai novērtētu bērnu un jauniešu fizisko attīstību un atsevišķos gadījumos savlaicīgi spētu identificēt iespējamās veselības problēmas nākotnē. Pārbaudes laikā tiek novērtētas sirds un asinsvadu, balsta un kustību, elpošanas un citu orgānu sistēmu fiziskais un funkcionālais stāvoklis, adaptācija un kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei, kā arī piemērotība izvēlētajam sporta veidam. Pēc veiktā novērtējuma, analīžu rezultātiem un kardiologa slēdziena, sporta ārsts izsniedz bērnu likumīgajiem pārstāvjiem izrakstu ar veiktās padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes rezultātiem, ieteikumiem par ārstnieciski profilaktiskajiem pasākumiem un iesaka optimālu fizisko slodzi.

Siguldas Sporta diagnostikā pakalpojums tiks nodrošināts saskaņā ar Siguldas Sporta skolas iesniegtu bērnu sarakstu. Pakalpojumu sniedzējs sazināsies ar bērnu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, lai vienotos par konkrētu apmeklējuma laiku.

Vairāk informācija ŠEIT.

x

Nosūtīt ziņu