Water icon 28

Jaunajā gadā jaunas grupas Peldētapmācības skolā

07.01.2019

Iestājoties jaunam gadam, Pēldētapmacības skolā darbu uzsāk jauna trenere, kā arī ir izveidotas vairākās jaunas apmācību grupas un mainīti norises laiki esošajām.

Peldētapmācības skolas treneru kolektīvam ir pievienojusies trenere – Anita Veide. Anitai ir 30 gadu pieredze bērnu peldētapmācībā, kā arī viņa ir ieguvusi maģistra grādu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un peldēšanas trenera kvalifikāciju.

Nodarbības pie Anitas Veides notiek:

  • grundulīšiem trešdienās plkst. 18.00 un sestdienās plkst. 12.00;
  • asarīšiem trešdienās plkst. 17.00.

Sākot ar janvāri ir izveidotas papildus nodarbības pie treneres Ievas Ozoliņas - kurkulīšiem otrdienās plkst. 10.00 un plkst. 10.40.

Tāpat no jaunā gada ir mainīti nodarbību laiki pie treneres Olitas Viduces. Turpmāk kurkulīšiem pirmdienās nodarbībās sāksies plkst. 10.10 un plkst. 10.55, bet otrdienās vardītēm nodarbības sāksies 9.30.

Peldētapmācības skolas programmas bērniem un pieaugušajiem izstrādātas tā, lai audzēkņi apgūtu drošas, tehniski pareizas iemaņas peldētprasmē un līdz ar to uzlabotu savas vispārējās fiziskās īpašības. Peldēšana veicina norūdīšanos, nostiprina muskulatūru, uzlabo stāju un vispārējo pašsajūtu. Turklāt, šis sporta veids ir saudzīgs organismam, jo balsta ķermeni, samazinot traumu risku un saudzējot locītavas. Nodarbībās tiek apgūtas visas nepieciešamās iemaņas drošai un brīvai peldēšanai.

peldetapmacibasskola_08.01.jpg (1,16 MB)

x

Nosūtīt ziņu